UCHWAŁA  NR  IV/22/2015

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  23  STYCZNIA  2015  ROKU

  

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia

  do  Związku  Powiatów  Polskich

 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit. f  i  art.  75  ust. 1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz. U.  z  2013 r. ,  poz.  595  z  późniejszymi  zmianami),

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

W  uchwale Nr  VII/39/99   Rady  Powiatu  Sochaczewskiego z  dnia  14  maja  1999  roku 
w  sprawie  przystąpienia  do  Związku  Powiatów  Polskich  §  2  otrzymuje  brzmienie:

 

„§  2    Dokonuje się wyboru  Pani   Jolanty Gonta – Starosty  Sochaczewskiego,  jako delegata  Powiatu  Sochaczewskiego  do  Związku  Powiatów  Polskich”.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

       W  związku  z  nową  kadencją  Rady  Powiatu  oraz  wyborem  nowego  Zarządu  Powiatu,  koniecznym  jest  wskazanie  nowego  delegata  Powiatu  Sochaczewskiego  do  Związku  Powiatów  Polskich.  Funkcję    pełnił  zwykle  Starosta  Sochaczewski  i  jego  kandydaturę  proponuje  się  do  zatwierdzenia  Radzie  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-27 15:26:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 15:26:20
  • Liczba odsłon: 513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350677]

przewiń do góry