UCHWAŁA  Nr  IV/21/2015

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

 

z dnia 23 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XXII/ 113 /2000 w sprawie ustalenia wysokości diet

oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

przysługujących radnym powiatu

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a, 5 i 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym  (Dz. U z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.), § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61 poz. 709), Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W § 2 uchwały Nr XXII/113/2000 Rady Powiatu z dnia 08 września 2000 r., pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Panią Monikę Wideńską do podpisywania zgody na podróże służbowe Przewodniczącego Rady Powiatu".

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-27 15:23:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 15:23:29
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340859]

przewiń do góry