Uchwała Nr IV/20/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 23 stycznia 2015 roku

 

 

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących i zastępców

 

 

                        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.) oraz § 44 ust 1 i  3 i § 47 ust 3 Statutu Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr III/11/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie statutu powiatu sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 29, poz. 891 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 1. Odwołuje się Panią Jolantę Gonta ze składu Komisji Budżetowej;
 2. Powołuje się do składu Komisji Budżetowej:

1)       Panią Agatę Kalińską;

2)       Pana Jana Łopatę.

 

 

§ 2

 

 1. Odwołuje się Pana Szymona Ziółkowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki.
 2. Powołuje się Panią Agatę Kalińską na funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki.
 3. Odwołuje się Panią Jolantę Gonta ze składu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki.
 4. Powołuje się Pana Andrzeja Grabarka do składu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 3

 

 1. Odwołuje się Pana Tadeusza Głuchowskiego ze składu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
 2. Powołuje się Panią Jolantę Gonta do składu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

 

 1. Odwołuje się Panią Annę Ulicką z funkcji Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
 2. Powołuje się Pana Józefa Chociana na funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

 

 

§ 5

 

 1. Odwołuje się Pana Andrzeja Grabarka ze składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 2. Powołuje się Pana Szymona Ziółkowskiego do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

§ 6

 

W związku ze zmianami w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie i ich przewodniczących, o których mowa w § 1do § 5, załącznik do uchwały Nr II/7/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Załącznik do uchwały Nr IV/20/2015

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie zmian w składach osobowych stałych komisji

Rady Powiatu w Sochaczewie, ich przewodniczących               i zastępców

 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

1.       Komisja Statutowo - Regulaminowa

 

1/        Dragan Wanda           - Przewodniczący;

2/        Pawlak Urszula          - Zastępca;

3/        Grabarek Andrzej

4/        Samson Bożena

5/        Koryś Tadeusz

 

2.       Komisja Budżetowa

 

1/        Kacprzak Ryszard     - Przewodniczący;

2/        Głuchowski Tadeusz - Zastępca;

3/        Kalińska Agata

4/        Czubacki Bogumił

5/        Łopata Jan

 

3.       Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 

1/        Kalińska Agata          - Przewodniczący;

2/        Ulicka Anna               - Zastępca;

3/        Głuchowski Tadeusz

4/        Grabarek Andrzej

5/        Pawlak Urszula

 

4.       Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1/        Wideńska Monika      - Przewodniczący;

2/        Czubacki Bogumił    - Zastępca;

3/        Kierzkowski Andrzej

4/        Gonta Jolanta

5/        Ciura Janusz

 

5.       Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

1/        Chocian Józef            - Przewodniczący;

2/        Ćwikliński Wojciech - Zastępca;

3/        Ziółkowski Szymon

4/        Lewandowski Sylwester

5/        Ulicka   Anna

 

6.       Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

1/        Samson Bożena         - Przewodniczący;

2/        Kacprzak Ryszard     - Zastępca;

3/        Ziółkowski Szymon

4/        Dobrzyński Bogdan

5/        Gaik Przemysław

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-27 15:16:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 10:33:33
 • Liczba odsłon: 518
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356329]

przewiń do góry