Uchwała Nr IV/19/2015

Rady  Powiatu  w  Sochaczewie

z  dnia  23 stycznia 2015 roku

 

zmieniająca uchwałę w  sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie

 

 

 

                     Na  podstawie  art.  16 ust. 1 i 2 ustawy  z  dnia   5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym   (Dz. U z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.) oraz § 37 ust. 2 Statutu Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/11/98 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie statutu powiatu sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 29 poz. 891 z późniejszymi zmianami) Rada  Powiatu w Sochaczewie uchwala,  co  następuje:

 

§ 1

 

 

§ 1 Uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie powołania  Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie otrzymuje brzmienie:

„Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

 

1/       Lewandowski Sylwester   - Przewodniczący;

2/       Chocian Józef                  - Zastępca Przewodniczącego;

3/       Pawlak Urszula

4/       Samson Bożena

5/       Ćwikliński Wojciech

 

§ 2

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-27 15:15:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-27 15:15:29
  • Liczba odsłon: 518
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340822]

przewiń do góry