UCHWAŁA  NR II/9/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU

 

 

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Statutu 

Powiatu  Sochaczewskiego

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.),  Rada  Powiatu w  Sochaczewie   uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

W  Statucie   Powiatu  Sochaczewskiego,  stanowiącym  załącznik  do  uchwały Nr  III/11/98   Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia  30  grudnia  1998  roku w  sprawie  statutu  powiatu  sochaczewskiego  (Dziennik Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego   z  1999 r.  Nr  29  poz.  891,  poz. 892  i   Nr  106,  poz.  2611;  z  2001 r.  Nr  21,  poz.  186   i  Nr  247, 
poz.  4682;  z  2002 r.  Nr  327, poz.  10317;  z  2003 r. Nr  259,  poz.  6844 z  2006 r.  Nr  83,  poz. 2745  oraz  z  2012 r. poz. 1703)  w  §  53  ust.  1  otrzymuje  brzmienie:

 

„1. Ze  starostą i wicestarostą  nawiązuje  się  stosunek  pracy  na  podstawie  wyboru.”

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie  z  art.12  pkt.  1  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  do wyłącznej  właściwości Rady  Powiatu  należy  stanowienie  aktów  prawa  miejscowego,  w  tym  statutu  powiatu.  Na  wniosek  Zarządu  Powiatu  zaproponowano  Radzie  Powiatu  zmianę  §  53  art.  1  statutu  celem  ograniczenia  ilości  członków  Zarządu  Powiatu,  z  którymi  nawiązywany  jest  stosunek  pracy  na  podstawie  wyboru  Starosty  i  Wicestarosty.  Pozostali  członkowie  Zarządu  Powiatu  wykonują  swoją  pracę,  jako  nieetatowi  członkowie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-30 12:06:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 12:06:59
  • Liczba odsłon: 524
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340778]

przewiń do góry