UCHWAŁA  NR II/8/2014

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 18 GRUDNIA 2014 ROKU

 

 

  w  sprawie  wynagrodzenia  Starosty  Sochaczewskiego

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  595  z  późn. zm.),  art.  9  ust. 2  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.U.  z  2014 r., poz.  1202)  oraz  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  roku  w  sprawie  wynagradzania  pracowników  samorządowych  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  1050  z  późn. zm.)  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

Ustala  się  dla  Pani  Jolanty  Gonta  -  Starosty Sochaczewskiego  wynagrodzenie miesięczne w  następującej  wysokości:

 

1)      wynagrodzenie  zasadnicze                                                     -  6.000,- zł

2)      dodatek  funkcyjny                                                                 -  2.100,- zł

3)      dodatek  stażowy 20%  wynagrodzenia  zasadniczego          -  1.200,- zł    

4)      dodatek  specjalny  do 40% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego  i  dodatku  funkcyjnego                                               -  3.060,- zł

                                                             Razem                                   12.360,- zł”.

 

 

§  2

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia,  z  mocą  od  dnia  1  grudnia  2014  roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie  z  art.  12  pkt.  2  ustawy  o  samorządzie  powiatowym  do  wyłącznej  właściwości  rady  powiatu  należy  ustalenie  wynagrodzenia  starosty  sochaczewskiego.  Zaproponowane  wynagrodzenie  ustalono  zgodnie  z  ustawą  o  pracownikach  samorządowych 
i rozporządzeniem  Rady  Ministrów  w  sprawie  wynagradzania  pracowników samorządowych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-30 12:05:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 12:05:40
  • Liczba odsłon: 523
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350259]

przewiń do góry