Uchwała Nr II/7/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

 

            w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących                   i zastępców

 

 

                        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.) oraz § 44 ust 1 i  3 i § 47 ust 3 Statutu Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr III/11/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie statutu powiatu sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 29, poz. 891 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik do uchwały Nr II/7/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji

Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

 

 

Składy osobowe stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

1.      Komisja Statutowo - Regulaminowa

 

1/       Dragan Wanda          - Przewodniczący;

2/       Pawlak Urszula         - Zastępca;

3/       Grabarek Andrzej

4/       Samson Bożena

5/       Koryś Tadeusz

 

2.      Komisja Budżetowa

 

1/       Kacprzak Ryszard    - Przewodniczący;

2/       Głuchowski Tadeusz - Zastępca;

3/       Gonta Jolanta

4/       Czubacki Bogumił

5/        

 

3.      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 

1/       Ziółkowski Szymon  - Przewodniczący;

2/       Ulicka Anna              - Zastępca;

3/       Głuchowski Tadeusz

4/       Gonta Jolanta

5/       Pawlak Urszula

 

4.      Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1/       Wideńska Monika     - Przewodniczący;

2/       Czubacki Bogumił    - Zastępca;

3/       Kierzkowski Andrzej

4/       Głuchowski Tadeusz

5/       Ciura Janusz

 

5.      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

1/        Ulicka  Anna                        - Przewodniczący;

2/       Ćwikliński Wojciech - Zastępca;

3/       Ziółkowski Szymon

4/       Lewandowski Sylwester

5/        

 

6.      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

1/       Samson Bożena        - Przewodniczący;

2/       Kacprzak Ryszard    - Zastępca;

3/       Grabarek Andrzej

4/       Dobrzyński Bogdan

5/       Gaik Przemysław

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-30 12:03:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-30 12:03:35
  • Liczba odsłon: 528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356458]

przewiń do góry