Uchwała Nr XXXIV/170/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 12 listopada 2014 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 

 

Na podstawie art.12 pkt.8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku, poz.518 z późn. zm.) oraz § 13 pkt.2 uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2009 roku, Nr 35, poz.820; z 2011 roku, Nr 39, poz.1288), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego,  położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 10 – jej dotychczasowemu dzierżawcy, na kolejny okres nie przekraczający 3 lat.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

Wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego, może się odbywać zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późn. zm.), ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku, poz.518 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/117/2009 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2009 roku, Nr 35, poz.820; z 2011 roku, Nr 39, poz.1288). Zgodnie z dyspozycją przepisu art.12 pkt.8 lit.a ustawy o samorządzie powiatowym uchwała Rady Powiatu /zgoda/ jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Tożsame rozwiązanie przyjęte zostało w § 13 pkt.2 powołanej wyżej uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie.

Przedmiotem umowy jest zgoda na kolejne wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości w Sochaczewie przy ul. Chodakowskiej 10, stanowiącej własność Powiatu  Sochaczewskiego (203,15 m2 powierzchni użytkowej  budynku  oraz  819 m2 powierzchni nieruchomości gruntowej) na rzecz dotychczasowego jej dzierżawcy – Stowarzyszeniem Sportowo – Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”. Niniejsza organizacja pożytku publicznego dzięki wydzierżawieniu nieruchomości zachowa ciągłość zabiegów rehabilitacyjnych, które są prowadzone przez stowarzyszenie. Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc specjalistyczna osobom niepełnosprawnym, która prowadzona jest z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-21 10:27:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-21 10:27:47
  • Liczba odsłon: 513
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2340854]

przewiń do góry