Sochaczew, 03.09.2014 r.

 

 

RŚB.6341.1.11.1.2014

 

 

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

 

         Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn.zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości,

 

że na wniosek z dnia 13.08.2014 r. Gminy Izabelin, pow. warszawski zachodni, w związku z postanowieniem z dnia 29.08.2014 r., znak – NN-404/W/212-AB/14 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wyznaczeniu do załatwienia sprawy Starosty Sochaczewskiego, w dniu 03.09.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanału deszczowego do cieku o nazwie Rów Opaskowy w km 4 + 200,  usytuowanego na działce o numerze ewid. 1064/6 w miejscowości Truskaw, gm. Izabelin oraz na odprowadzanie do tego cieku oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z nawierzchni ulicy i chodników o łącznej powierzchni 1,01 ha.

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, w pokoju  nr 113.

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomasz Olejniczak
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-03 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-23 15:43:36
  • Liczba odsłon: 506
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350067]

przewiń do góry