Sochaczew, 9 czerwca 2014r

RŚ.A.6341.1.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.127 ust.7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne ( Dz. U.      z 2012r, poz. 145, z późn. zmianami), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 267),

podaję do publicznej wiadomości,

 że na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością JARS z siedzibą w Łajskach,  działającej w imieniu i z upoważnienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Sochaczewskiego z dnia 28.06.2004r znak: RŚ.A.6225-5/04 oraz wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia Wólka Smolana – Konary oraz wprowadzaniu do ziemi wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Konarach, gm. Brochów, powiat sochaczewski, woj. mazowieckie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,   ul. Piłsudskiego 65, pok. 111, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tel.46-864-18-24).

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-09 10:27:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-09 10:27:12
  • Liczba odsłon: 537
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356392]

przewiń do góry