Sochaczew, 14 maja 2014r

 

 

RŚ.A.6341.3.2014

 

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego       ( t.j. Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071) oraz art.127  ust. 6 – ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r  Nr 0, poz.145),

 

 

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu 8 maja 2014r zostało wszczęte na wniosek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wydanej przez Starostę Sochaczewskiego w dniu 26 maja 2004r, znak: RŚ.A.6225-3/04 oraz udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na :

- pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się ze studni nr 1 i nr 2 we wsi Nowa Wieś, gm. Rybno w ilości : Qmaxh = 60m3/h, Qmaxd = 600 m3/dobę,                Qmax/rok  = 219 000m3/rok,

-odprowadzanie wód popłucznych poprzez odstojnik do rowu melioracyjnego w ilości :

 Qmaxd = 36,6 m3/dobę, Qmaxh = 24,4 m3/h, qmax = 6,8 l/s.

 

Informuję jednocześnie, że wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w przedmiotowej sprawie można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Sochaczewskiego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Olejniczak Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-05-16 15:44:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Olejniczak Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-16 15:44:28
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2356292]

przewiń do góry