Uchwała Nr XXIX/148/2014

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2021

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniem.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

 

Objaśnienie

 

 

Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 2.153.137 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 20.800 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.058.941 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 479.958 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 20.800 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.895.262 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.673.179 zł. Plan dochodów majątkowych                 po zmianach wynosi 3.163.679 zł

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.803.608 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 413.271 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 72.382.271 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 852.836 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 413.271 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.651.261 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.950.772 zł. Plan wydatków majątkowych                  po zmianach wynosi 4.731.010 zł.

 

3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych o łączną kwotę 258.000 zł, w tym wolne środki – 258.000 zł.

 

4. Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykonanie roku 2013.

 

wieloletnia_prognoza_finansowa_xxix_148_2014.pdf

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-10 10:35:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-10 10:35:39
  • Liczba odsłon: 510
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350143]

przewiń do góry