Uchwała Nr XXV/144/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2013 - 2021

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j.Dz. U. 2013 poz. 885).

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata      2013 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF wraz z objaśnieniem.

 

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.objasnienie_xxv_144_2013_wpf.docx

wieloletnia_prognoza_finansowa_xxv_144_2013.pdf

wykaz_przedsiewziec_do_wpf_xxv_144_2013.pdf

 

  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-09 12:01:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-09 12:01:19
  • Liczba odsłon: 424
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2350140]

przewiń do góry